S M Y C K E N   M E D   A T T I T Y D

Nyhet!

Nu finns "Be my Valentine", "Shelly" och "Ringen" i webshoppen.   

V Ä L K O M M E N   T I L L   P L E X I I . S E

Min drivkraft och vision som smyckesdesigner är att synliggöra allas lika värde. Tanken är att mina smycken ska väcka intresse och nyfikenhet för frågor som rör feminism och jämlikhet på ett naturlig sätt. Jag vill inspirera och hjälpa andra att bära smycken som ingen annan har i ett material som jag själv älskar.